Keskuspankin digitaalisen valuutan edut ja haitat

Seuraava keskustelu esittelee yleiskatsauksen erilaisista nykyisistä CBDC-aloitteista, mikä voisi tarjota vahvan pohjan ymmärtää keskuspankin digitaalisen valuutan hyviä ja huonoja puolia. 

Teknologinen kehitys ja käteisen käytön väheneminen ovat saaneet monet keskuspankit tutkimaan mahdollisuuksia ottaa käyttöön digitaalisia vaihtoehtoja käteiselle. Digitalisaatio muuttaa jatkuvasti taloudellista toimintaa ja tuo mukanaan monia häiriöitä yhteiskunnalle sekä mullistaa monia yksilön jokapäiväisen elämän osa-alueita. Tämän seurauksena se herättää paljon huolta perinteisten lähestymistapojen tarkistamisesta. Joten käteisen käytön vähenemisen ja asiakkaiden digitaalisten maksujärjestelmien lisääntyvien mieltymysten vuoksi keskuspankit epäilevät CBDC: n käyttöönottoa.

Siksi on tärkeää saada selkeä käsitys keskuspankin digitaalisen valuutan eduista ja haitoista kohtuullisen johtopäätöksen tekemiseksi. Monet keskuspankit ovat panostaneet aktiivisesti CBDC: n käyttöönoton tulosten tutkimiseen. Monet keskuspankit ovat kuitenkin epäröineet panna CBDC-konseptidokumentteja käytännössä täytäntöön.

Digitaalisena vaihtoehtona fyysiselle keskuspankkirahalle CBDC voi tarjota monia etuja. Keskuspankin digitaalisen valuutan haitat vaikuttavat kuitenkin rahapolitiikan ja rahoituspalvelualan epävakauteen yleensä. Seuraava keskustelu hahmottaa CBDC: n taustaa ja olennaiset oletukset ennen niiden etuihin ja takaiskuihin sukeltamista.

Ilmoittaudu nyt: Keskuspankin digitaalisen valuutan mestarikurssi

Johdanto ja CBDC: n tausta

Teknologian vaikutus on synnyttänyt ideoita uusista lähestymistavoista maksujärjestelmiin, mikä on johtanut CBDC: n näkymiin. CBDC: n tulo on tuonut esiin mahdollisuuksia, jotka koskevat rahapolitiikassa molempiin suuntiin toimivia teknisiä muutoksia. Blockchain-tekniikkaa käyttävät yritykset ovat pystyneet kehittämään uusia maksujärjestelmiä, jotka voivat ohittaa keskuspankkien roolin ratkaisussa. Samaan aikaan keskuspankit pohtivat mahdollisuuksia tarjota uusia muotoja vähittäismaksukanavista, jotka kykenevät ohittamaan välittäjien roolin.

Mikä on CBDC?

Ennen keskuspankin digitaalisen valuutan etujen ja haittojen etenemistä on tärkeää ymmärtää keskuspankin digitaalisen valuutan ero perinteisiin varantoihin. Voit erottaa CBDC: n perinteisistä varannoista pohtimalla sen määritelmää. Vaikka CBDC: lle ei ole selkeää määritelmää, voit pitää sitä keskuspankin rahan sähköisenä muotona. CBDC: llä on kuitenkin tiettyjä piirteitä, jotka osoittavat sen ainutlaatuisuuden.

Ensinnäkin se tarjoaa parempia ja laajempia käyttöominaisuuksia varauksiin verrattuna. CBDC tarjoaa myös parempia poikkeuksellisen parempia toimintoja vähittäiskauppojen yhteydessä käteiseen verrattuna. CBDC sisältää myös erillisen operatiivisen rakenteen verrattuna muihin keskuspankkirahan muunnoksiin, jolloin CBDC voi toimia erillisessä ydintarkoituksessa.

Tärkeintä on, että CBDC: llä pitäisi olla kyky kantaa korkoa, ja vain realistiset oletukset korkojen maksamisesta poikkeavat varantojen koroista. Keskuspankin digitaalista valuuttaa pidetään myös keskuspankin sähköisenä rahana sekä keskuspankin sähköisenä vastuuna. Keskuspankin vastuuna se voi olla rahakkeen muodossa tai tallennettu tilille tapahtumien suorittamiseksi ja arvon säilyttämiseksi. CBDC: hen liittyvät erilaiset näkökohdat asettavat täysin keskuspankin digitaalisen valuutan haittojen mahdollisuudet. Ei ole kuitenkaan mitään syytä kumota niitä kokonaan.

Muut digitaaliset valuutat uhkaavat CBDC: n olemassaoloa. Esimerkiksi Facebook kehittää jo digitaalista valuuttaa nimeltä Vaaka. Novi-lompakko on ensisijainen blockchain-lompakko, joka on nyt yhteensopiva sen kanssa. Se on kuitenkin valtava huoli keskuspankeille, koska tämä valuutta voi olla uhka rahajärjestelmälle ja fiat-valuutoille.

CBDC: n eri muodot

Uusi rahataksonomia tuo esiin myös mahdollisuuksia tehdä eroja kahden mahdollisen CBDC-muodon välillä. Uusien määritelmien mukaan merkittävimmät rahan piirteet keskittyvät liikkeeseenlaskijaan, muotoon, saatavuuteen ja siirtomekanismiin. Liikkeeseenlaskija voi olla keskuspankki tai mikä tahansa muu yksikkö.


Rahan määritelmän muoto viittaa sähköiseen ja fyysiseen rahaan. Esteettömyyden kannalta rahalla voisi olla kaksi vaihtoehtoa, kuten rajoitettu tai yleinen pääsy. Rahansiirtomekanismi voisi olla luonteeltaan keskitetty tai hajautettu (peer-to-peer).

Tämän seurauksena rahan määritelmään sisältyvät uudet näkökohdat tarjoavat luotettavan perustan sähköisen CBDC: n kahden muodon, kuten keskuspankkien liikkeeseen laskemien ja vertaisverkkomuotojen, erottamiselle. Vähittäiskaupan CBDC on saatavana suurelle yleisölle, ja tukkutason CBDC-versio on saatavana vain rahoituslaitoksille. Nyt on tärkeää laatia erityiset oletukset CBDC: stä pohtimaan keskuspankin digitaalisen valuutan hyviä ja huonoja puolia.

Lue myös: Tukku- ja vähittäiskaupan keskuspankin digitaalinen valuutta

Yleiset oletukset CBDC: stä

Ensimmäinen oletus CBDC: stä on, että ne eivät ole salausvaroja, kuten Bitcoin. CBDC: t voivat valita DLT: n, joka voi toimia samanlaisena linkkinä CBDC: n ja kryptovaluuttojen välillä. CBDC: t eroavat kuitenkin huomattavasti kryptovaluutoista, koska ne toimisivat keskuspankin vastuuna, samansuuruisena kuin setelit.

Pohjimmiltaan yksi merkittävimmistä keskuspankin digitaalisen valuutan ammattilaisista, ts. Luottamus, erottaa CBDC: t kryptovaluutoista tai kiinteistä rahoista. Toinen tekijä viittaa keskuspankkien perinteiseen lähestymistapaan, joka laskee liikkeeseen digitaalista rahaa varauksiin. Päinvastoin, monissa keskuspankkiehdotuksissa käsitellyt CBDC-mallit viittaavat merkkipohjaisten CBDC: iden tarpeeseen. Tämän seurauksena CBDC eroaa varantotilien saldoista ja liikepankkirahojen tavalliset muunnokset ovat tilipohjaisia.

On myös tärkeää huomata, että CBDC: n suosio ei riipu pelkästään uusista teknologisista parannuksista. Kuten aiemmin keskusteltiin, korttien käyttö on laskenut jatkuvasti käteisen käytön voimakkaan vähentämisen rinnalla.

Parempi vaihtoehto

Keskuspankit haluavat luoda vaihtoehtoisen maksutavan ja arvon varastoinnin sen sijaan, että käteinen poistettaisiin kokonaan CBDC: n kanssa. Keskuspankit haluavat valmistautua mahdolliseen tulevaisuuteen, jossa fyysistä käteistä ei enää voida pitää laillisena maksuvälineenä.

Keskuspankin digitaaliselle valuutalle on monia blockchain-ratkaisuja. Joten CBDC: n käyttöönotto voisi auttaa tarjoamaan luotettavan ja joustavan maksutavan kuluttajille digitalisaation suuntauksen mukaisesti. Toisaalta käteisen käytön vähentäminen aiheuttaa huomattavia huolenaiheita rahoitusjärjestelmän vakaudesta ja koko talouden vakaudesta.

Kaikki nämä oletukset osoittavat selvästi, että keskuspankin digitaalisen valuutan haitat ovat ilmeisiä teknologisissa, järjestelmällisissä, oikeudellisissa ja taloudellisissa näkökohdissa. Lisäksi eettiset huolenaiheet kiinnittävät huomiota keskittymällä jäljitettävyyteen CBDC: n suunnittelussa tai nimettömyyden takaamiseksi.

Käyttäjät voisivat kuitenkin todennäköisesti mieluummin pitää CBDC: tä maksamisen, siihen liittyvän toiminnallisuuden ja käyttäjien kokonaiskustannusten perusteella. On myös tärkeää ottaa huomioon teknisen asiantuntemuksen, rohkeuden ja vision merkitys CBDC: n toteuttamisessa. Keskuspankin digitaalisen valuutan ammattilaisista tulee houkuttelevia välineitä keskuspankkien huomion kiinnittämiseksi CBDC-maihin etenkin nykyisen maksuinfrastruktuurin rajoitusten suhteen teknisten täydennysten ja lisäosien suhteen. Tämän seurauksena uusien maksumallien kysyntä kasvaa huomattavasti viime aikoina.

Tämä opas auttaa sinua ymmärtämään salauksen ja CBDC: n eroja.

Nykyiset CBDC-aloitteet

Kun CBDC: tä koskevat oletukset ovat selvillä, on tärkeää pohtia nykyisiä CBDC-aloitteita. Katsaus nykyisiin CBDC-aloitteisiin voi tarjota kriittisen näkökulman keskuspankin digitaalisen valuutan haitoihin ja etuihin. Olkaamme lisätietoa nykyisistä CBDC-aloitteista, joilla lisätään selkeyttä keskuspankin digitaalisen valuutan hyvien ja huonojen puolien vertailussa.

Keskuspankit käyttävät erilaisia ​​suunnittelutapoja, menetelmiä, tekniikoita ja sidosryhmien osallistumista nykyisiin CBDC-tutkimushankkeisiin. Bank of International Settlementin (BIS) tutkimuksessa todettiin, että noin 70% tutkimuksen keskuspankeista vahvisti sitoutumistaan ​​erityiseen CBDC-työn muotoon.

Esimerkiksi Yhdysvallat kehittää parhaillaan uuden tyyppistä digitaalista omaisuutta nimeltä digitaalinen dollari. Tämä aloite vaikuttaa varmasti maailmantalouteen ja saa aikaan dramaattisen muutoksen. Tällä hetkellä he aikovat työskennellä digitaalisen dollarin lompakon parissa kaikkien digitaalisten valuuttojen tallentamiseksi. Vaikka se on digitaalinen valuutta, liittovaltion pankit vastaavat arvon säätämisestä ja ylläpidosta.

Kaikki tutkimukseen osallistuneet keskuspankit osoittivat aloittaneensa CBDC: tä koskevan teoreettisen ja käsitteellisen tutkimuksen. Mielenkiintoista on, että melkein puolet tutkimuksessa haastatelluista keskuspankeista ilmoitti siirtyneensä jo todentamisvaiheeseen ja toiminnallisuuteen. Tällä hetkellä monet keskuspankit työskentelevät pilottihankkeissa.

CBDC: n suunnittelutekijät

CBDC: n suunnitteluominaisuudet, kuten skaalautuvuus, turvallisuus, yhteentoimivuus, joustavuus ja saavutettavuus, ovat kriittisiä komponentteja, jotka liittyvät suunnitteluun ehdotetuissa CBDC-malleissa.

Yksi merkittävimmistä maininnoista CBDC: n todellisissa toteutuksissa viittaa E-krona -aloitteeseen Ruotsissa. Käteisen käytön radikaali väheneminen ja ihmisten tekninen suhde Ruotsissa ovat olleet kriittisiä laskettaessa liikkeeseen keskuspankin liikkeeseen laskemia kryptovaluuttoja.

Siksi tästä todellisesta esimerkistä voitaisiin suoraan löytää yksi merkittävimmistä keskuspankin digitaalisen valuutan ammattilaisista. Ruotsin keskuspankki ei kuitenkaan pidä hajautettua kirjanpitotekniikkaa E-kruunaratkaisun perustana.

Ruotsin keskuspankin tavoitteena on varmistaa E-kruunun laajempi saatavuus suurelle yleisölle milloin tahansa, 24/7. Toisaalta yksi tässä tapauksessa mainituista keskuspankin digitaalisen valuutan haitoista viittaa siihen, että se ei aiheuttaisi korkoa alkupäivinä. Ei ole myöskään sopimusta E-kruunun sijoittamisesta Riksbankin tilille tai niiden säilyttämisestä arvopohjaisina yksikköinä sovelluksessa tai paikallisesti kortilla.

Muut aloitteet

Singaporen rahaviranomainen tai MAS ja Kanadan keskuspankki ovat myös ilmoittaneet hankkeista saadakseen oivalluksia digitaalisten valuuttojen käytöstä. Tällä hetkellä Kanadan keskuspankki työskentelee Project Jasper -aloitteen parissa, joka tuo julkisen ja yksityisen sektorin yhteistyöhön ymmärtääkseen tapoja, joilla hajautettu kirjanpitotekniikka voi muuttaa koko maksujärjestelmää.

Singaporen ”Project Ubin” -aloite keskittyy myös DLT: n hyödyntämiseen arvopapereiden ja maksujen selvitykseen. Hanke esittelee keskuspankin digitaalisen valuutan ammattilaisia, koska se voi tukea MAS: ää ja teollisuutta ymmärtämään CBDC: n potentiaalia. Näiden merkittävien mainintojen lisäksi monet muut CBDC-hankkeet ovat parhaillaan käynnissä eri alueilla. Esimerkiksi Thaimaan keskuspankki on käynnistänyt Inthanon-projektin, ja Japanin keskuspankki ja Euroopan keskuspankki ovat tehneet yhteistyötä Stella-hankkeessa.

Kiina käynnistää CBDC-projektin nimeltä DCEP project. Tämä tulee varmasti olemaan yksi uraauurtavista muutoksista maailmantalouden historiassa. Hallitus tukee kuitenkin sitä, ja ne ovat vastuussa sen sääntelystä.

Hyödyt ja haitat keskuspankin digitaalisissa valuutoissa

Tarkasteltuamme CBDC: n perusteita ja niitä koskevia perusoletuksia nykyisten CBDC-toteutusten rinnalla, edetään kohti keskuspankin digitaalisen valuutan haittoja ja etuja. Keskuspankit kohtaavat kysymyksiä harkitessaan CBDC: n käyttöönottoa johtuen digitaalisen fiat-valuutan mahdollisuuksien arvioinnin epämääräisyydestä.

Lisäksi keskuspankkien tulisi huomata digitaalisen fiat-valuutan myönteiset ja negatiiviset vaikutukset rahoitusvakauteen ja rahapolitiikkaan. Siksi keskuspankin digitaalisen valuutan etujen ja haittojen arvioinnissa oletetaan, että ne liittyvät keskuspankin toimintoihin. Katsokaamme nyt yksityiskohtaisesti keskuspankin digitaalivaluuttaan liittyviä positiivisia ja negatiivisia asioita.

Keskuspankin digitaalisen valuutan ammattilaiset

Keskuspankin digitaalinen valuutta tai CBDC on noussut lupaavaksi valinnaksi keskuspankeille kilpailla digitaalisen rahan kanssa. Teknisten jättiläisten, kuten Facebook, äskettäin käynnistämät salakirjasektorialoitteet pitävät CBDC: itä suotuisina vaihtoehdoina. On kuitenkin tärkeää tarkastella keskuspankin digitaalisen valuutan ammattilaisia ​​saadakseen selville heidän tarjoamansa arvon. Tässä on katsaus joihinkin merkittäviin etuihin keskuspankin digitaalisissa valuutoissa, jotka sinun tulisi harkita.

 1. Keskuspankin digitaalisen valuutan tärkein positiivinen puoli viittaa alempiin transaktiokustannuksiin. CBDC: t voivat tarjota tukea nopeampiin institutionaalisiin ja vähittäismaksuihin pienemmillä transaktiokustannuksilla.
 2. Keskuspankin digitaalisen valuutan ammattilaiset keskittyvät myös erityisesti talouskasvun edistämiseen digitaalisen innovaation rinnalla. CBDC: t voivat tarjota luotettavan digitaalisen valuutan lainkäyttöalueen luomalla erittäin houkuttelevan salausekosysteemin. Tämän seurauksena ne voivat johtaa parempaan taloudelliseen toimintaan kannustamalla heijastusvaikutuksia muilla teknologia-aloilla.
 3. CBDC: t voivat tarjota huomattavasti kustannustehokkaan vaihtoehdon käteiselle arvon tallentamiseksi. Kustannustekijä on pienempi CBDC-maissa, koska se ei aiheuta taakkaa tuotannon, varastoinnin, kuljetuksen ja hävittämisen kustannuksille. Samanaikaisesti CBDC: t esittävät myös turvallisia vaihtoehtoja maksuekosysteemissä esiintyviin petoksiin liittyvien ongelmien jakamiseen ja vähentämiseen.
 4. Organisaatiot voisivat saada edelläkävijän maineen hyödyntämällä CBDC: n tarjoamia mahdollisuuksia syntymässä olevissa vaiheissa. Ilmaisemalla aktiivisen kiinnostuksen CBDC: tä kohtaan varhaisessa vaiheessa yritys voi olla edelläkävijä CBDC-rahapolitiikan määritelmissä. Myöhemmin CBDC: n parissa työskentelevillä yrityksillä voi myös olla ratkaiseva rooli määriteltäessä erilaisia ​​sovellettavia standardeja CBDC: n kanssa.
 5. Likviditeetti on merkittävä tekijä keskuspankin digitaalisen valuutan ammattilaisten keskuudessa auttamalla keskuspankkeja tarjoamaan lyhytaikaista likviditeettitukea. Mielenkiintoista on, että käyttäjät voivat käyttää CBDC: n likviditeettietuja myös pyhäpäivinä. Siksi CBDC: t voivat auttaa vähentämään tehokkaasti yksittäisten laitosten riskiä systeemisesti laukaista ketjureaktioita.
 6. Taloudellinen osallisuus tulee heti mieleen, kun ajattelet CBDC: itä. Keskuspankin digitaaliset valuutat voisivat auttaa parantamaan digitaalisten maksujen saatavuutta suurimmalle osalle pankkitalletuksia. CBDC: t voivat auttaa käyttäjiä pääsemään nykyisiin digitaalisiin maksuvälineisiin huomattavasti alhaisemmilla tai nollatasoilla ilman pankkitiliä.
 7. CBDC: n käyttöönotto voi myös lisätä kilpailua maksujärjestelmissä. Lisäksi ne voivat myös motivoida yksityisten toimijoiden motivaatiota innovaatioihin. Lisäksi keskuspankin digitaalisen valuutan ammattilaiset voivat lisätä kilpailua pankkien välillä. Pankit kilpailisivat houkuttelemalla pankkitalletuksia, jotka liittyvät varoihin, jotka mahdollisesti siirtyvät CBDC: hen.
 8. Tärkein etu, jonka CBDC: n kanssa voi löytää, viittaa välittäjien puutteelliseen osallistumiseen. Tämän seurauksena CBDC: llä voi olla ratkaiseva rooli maksunopeuden lisäämisessä reaaliaikaisten maksujen tuen rinnalla. Kuten näette, blockchain-tekniikan ominaisuuksiin on paljon yhtäläisyyksiä.
 9. Lopuksi, CBDC: t voivat toimia myös suorana rahapolitiikan välineenä sillä ehdolla, että se kiinnostaa. Siksi se voi tukea parempaa suoraa valvontaa rahan tarjonnassa.
 10. Keskuspankin digitaalisen valuutan ammattilaiset huomauttavat myös kohti parempaa yksityisyyden suojaa. Ne voivat taata paremman nimettömyyden verrattuna nykyisiin liikepankkikorttimaksuihin.

Katso digitaalisen omaisuuden ja keskuspankin digitaalisten valuuttojen (CBDC) pyynnöstä järjestettävä virtuaalikonferenssi nyt!

Keskuspankin digitaalisen valuutan haitat

Tarkasteltuamme keskuspankin digitaalisen valuutan etuja pohditaan keskuspankin digitaalisen valuutan haittoja. Ne voivat tarjota paremman kuvan CBDC: n potentiaalista. Tässä on merkittäviä takaiskuja, joita voit löytää CBDC: n kanssa.

 1. CBDC: llä on huomattavia maantieteellisiä rajoituksia, koska ne hyväksytään vain maassa, joka antaa ne.
 2. Keskuspankit voivat muuttua maksupalveluntarjoajien suoriksi kilpailijoiksi, mikä pakottaa pankit menettämään tulojaan. Lisäksi uudet sijoitusmahdollisuudet CBDC: n kanssa voivat vähentää kuluttajien talletuskysyntää. Tämän jälkeen CBDC: t voivat vähentää pankkien luotonantoa yleiselle taloudelle ja talouskasvua.
 3. Salauspohjaisilla CBDC: llä ei ole mitään linkkejä perinteiseen valuuttaan, ja ne voivat osoittaa korkeamman hintavaihtelun.
 4. Keskuspankin digitaalisen valuutan haitat osoittavat myös lisääntyneen kilpailun liikepankeista. CBDC: n luonne pankkitalletusten korvikkeena voi motivoida pankkeja nostamaan talletuskorkojaan. Sitten se voi johtaa siirtymiseen tukkurahoitukseen talletusrahoituksesta.
 5. Keskuspankin digitaaliset valuutat voivat myös lisätä koko järjestelmän kattavien pankkien riskejä. Tämäntyyppiset pankkiajot voisivat kasvaa nopeammin finanssikriisin aikana ilman riippuvuutta ajasta ja läheisyydestä.

Johtopäätös

Kuten huomaat selvästi, keskuspankin digitaaliset valuutat tarjoavat erilaisia ​​ehdotuksia varhaisessa vaiheessa käyttöönottajille. Vaikka keskuspankin digitaalisen valuutan ammattilaiset esittävät selkeät kutsut liikkeeseen CBDC: t välittömästi, haittoja maalaa täysin vastakkainen kuva. Keskuspankin digitaalisen valuutan haitat tarjoavat kuitenkin ihanteellisen kuvan kielletyistä käytännöistä CBDC: n toteuttamisessa.

Jos haluat oppia lisää keskuspankin digitaalisista valuutoista, sinun on valittava 101 Blockchainia. Olemme äskettäin esittäneet CBDC-masterkurssin alustallamme kaikille oppijoille. Pääset alan asiantuntijoiden tukeen CBDC: n oppimisessa mestarikurssillamme. Rekisteröidy nyt ja sukeltaa keskuspankin digitaalisten valuuttojen maailmaan!

Mike Owergreen Administrator
Sorry! The Author has not filled his profile.
follow me
Like this post? Please share to your friends:
Adblock
detector
map